ประวัติอำเภอบึงสามพัน

rawmedcol.com

 

 

อำเภอบึงสามพันมีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน ตามตำนานว่า ก่อนจะเรียกเป็นชื่ออำเภอบึงสามพัน คนทั่วไปรู้จักบริเวณที่ตั้งของอำเภอในชื่อของ "ซับสมอทอด" ซึ่งไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่า เรียกขาน ชื่อนี้มานานเพียงใด เพราะบริเวณนี้ยังไม่มีชุมชนมาตั้งอยู่ก่อน ด้วยเป็นสภาพของป่าดงดิบ มีความ อุดมสมบูรณ์ และรกชัฎเป็นอย่างยิ่ง ประกอบด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ รวมถึงสัตว์ป่าน้อยใหญ่ การเดิน ทางสัญจรเวลานั้นลำบากมาก จนกระทั่งปีพุทธศักราช 2494 นายกา นายทอง และครอบครัว รวม 4 ครอบครัว ชาวอุบลราชธานี ซึ่งเป็นพ่อค้า โค กระบือ ซึ่งใช้เส้นทางนี้เป็นเส้นทางค้าขาย ให้กับชาว เพชรบูรณ์ และนครสวรรค์ ได้พาครอบครัวมาตั้งรกราก เป็นกลุ่มแรก โดยมาตั้งอยู่บริเวณที่เรียกว่า ซับเกษตร ตำบลบึงสามพัน ส่วนสาเหตุที่ชื่อว่าซับสมอทอด เพราะมีต้นสมอใหญ่มากอยู่ต้นหนึ่ง ขึ้นอยู่ริมคลอง พร้อมเอนลงไปในคลอง ดูโดดเด่นกว่าต้นไม้ชนิดอื่น ซึ่งคลองนี้จะไหลจากทิศ ตะวันตกลงสู่บึงใหญ่ (ต่อมาเรียกบึงสามพัน)ต้นสมอดังกล่าวถูกน้ำเซาะและ ล้มลง จึงเป็นตำนานของ คำว่าซับสมอทอด และเรียกคลองนั้นว่าคลองซับสมอทอด ส่วนคำว่าบึงสามพันเป็นชื่อเรียกของบึงใหญ่ แห่งหนึ่ง โดยบึงมีความกว้างประมาณ 150 เมตร และมีความยาวประมาณ 3 กิโลเมตร และมีลักษณะ ทอดตัวจากทิศเหนือไปยังทิศใต้ เมื่อประมาณก่อน ปีพ.ศ. 2500 บึงมีความอุดมสมบูรณ์อุดมด้วย สัตว์น้ำ โดยเฉพาะจระเข้ชุกชุมมาก ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตัว ปัจจุบันเหลือหลักฐานกระดูกจระเข้เป็น จำนวนมาก จนเกิดเป็นคำล่ำลือว่าบึงแห่งนี้มีจระเข้มาก เรียกว่าบึงสามพัน กระทั่งถูกนำมาใช้เป็นชื่อ ของอำเภอ ในปัจจุบัน

 

 

gletschercasino.org